12-06

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Охид" ОАК 1.8-р анги
 • 08:00
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 9, 10
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 25
 • 09:00
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 14-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 1
 • 11:10
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 5, 6-р анги
 • 12:25
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 13-р анги
 • 13:40
  "Тэргэл сар" ОАК 18, 19-р анги
 • 15:10
  "Охид" ОАК 1.9-р анги
 • 16:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 83, 84-р анги
 • 17:40
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 15-р анги
 • 19:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 7, 8-р анги
 • 20:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 14-р анги
 • 21:50
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 85, 86-р анги
 • 23:30
  "Охид" ОАК 1.9-р анги
 • 00:15
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 7, 8-р анги
 • 01:25
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 14-р анги

12-07

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Охид" ОАК 1.9-р анги
 • 08:00
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 11, 12
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 26
 • 09:00
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 15-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 2
 • 11:10
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 7, 8-р анги
 • 12:25
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 14-р анги
 • 13:40
  "Тэргэл сар" ОАК 20, 21-р анги
 • 15:10
  "Охид" ОАК 1.10-р анги
 • 16:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 85, 86-р анги
 • 17:40
  "Дуулиан шуугиан" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 19:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 9, 10-р анги
 • 20:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 15-р анги
 • 22:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК төгсгөлийн 87-р анги
 • 23:00
  "Охид" ОАК 1.10-р анги
 • 00:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 9, 10-р анги
 • 01:00
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 15-р анги

12-08

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Охид" ОАК 1.10-р анги
 • 08:00
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 13, 14
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 27
 • 09:00
  "Дуулиан шуугиан" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 3
 • 11:10
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 9, 10-р анги
 • 12:25
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 15-р анги
 • 13:40
  "Тэргэл сар" ОАК 22, 23-р анги
 • 15:15
  "Охид" МОАК 1.11 анги
 • 16:05
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК төгсгөлийн 87-р анги
 • 17:00
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Брамсад дуртай юу?" ОАК 1-р анги
 • 19:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 11, 12-р анги
 • 20:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 22:00
  "Хоёр ертөнцийн зааг" ОАК 1-р анги
 • 23:15
  "Охид" МОАК 1.11 анги
 • 00:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 11, 12-р анги
 • 01:10
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК төгсгөлийн 16-р анги

12-09

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Охид" МОАК 1.11 анги
 • 08:00
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 15, 16
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 28
 • 09:00
  "Брамсад дуртай юу?" ОАК 1-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 4
 • 11:10
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 11, 12-р анги
 • 12:25
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 13:40
  "Тэргэл сар" ОАК 24, 25-р анги
 • 15:15
  "Охид" МОАК 1.12 анги
 • 16:00
  "Хоёр ертөнцийн зааг" ОАК 1-р анги
 • 17:10
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Брамсад дуртай юу?" ОАК 2-р анги
 • 19:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 13, 14-р анги
 • 20:30
  "Хэзээ ч бүү шантар!" ОАК 1-р анги
 • 22:00
  "Хоёр ертөнцийн зааг" ОАК 2-р анги
 • 23:00
  "Охид" МОАК 1.12 анги
 • 00:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 13, 14-р анги
 • 01:10
  "Хэзээ ч бүү шантар" ОАК 1-р анги

12-10

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Охид" МОАК 1.5-8 анги
 • 10:00
  "Брамсад дуртай юу?" ОАК 2-р анги
 • 11:10
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 5-8-р анги
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "Хэзээ ч бүү шантар!" ОАК 1-р анги
 • 15:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:30
  "Хоёр ертөнцийн зааг" ОАК 1, 2-р анги
 • 17:30
  "Брамсад дуртай юу?" ОАК 3-р анги
 • 19:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 15, 16-р анги
 • 20:30
  "Хэзээ ч бүү шантар!" ОАК 2-р анги
 • 22:00
  "Хоёр ертөнцийн зааг" ОАК 3-р анги
 • 23:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 15, 16-р анги
 • 00:10
  "Хэзээ ч бүү шантар" ОАК 2-р анги

12-11

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Охид" ОАК 1.9-12-р анги
 • 10:00
  "Брамсад дуртай юу?" ОАК 3-р анги
 • 11:10
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 9-14-р анги
 • 15:00
  "Хэзээ ч бүү шантар!" ОАК 2-р анги
 • 16:20
  "Хоёр ертөнцийн зааг" ОАК 3-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Брамсад дуртай юу?" ОАК 4-р анги
 • 19:00
  "Мастеруудын гэрт" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Хэзээ ч бүү шантар!" ОАК 3-р анги
 • 22:00
  "Хоёр ертөнцийн зааг" ОАК 4-р анги
 • 23:00
  "Хэзээ ч бүү шантар" ОАК 3-р анги

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0720:30

C1

"Алганы хээ" ток шоу Жүжигчин, Найруулагч Б.Амарсайхан