12-06

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 07:20
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.20-р анги
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.16,17-р анги
 • 09:25
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.13,14-р анги
 • 09:50
  "Дэлхий атлас" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 12-р анги
 • 11:10
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 61-р анги
 • 13:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№15)
 • 14:25
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№15)
 • 14:50
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:№15)
 • 15:10
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт:( №3,4)
 • 15:50
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 21-р анги
 • 17:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.21-р анги
 • 18:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.15,16-р анги
 • 19:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.18,19-р анги
 • 19:30
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 13-р анги
 • 21:00
  "Good mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 62-р анги
 • 23:00
  "Найзууд" ОАК 8.5,6-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-07

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 07:20
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.21-р анги
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.18,19-р анги
 • 09:25
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.15,16-р анги
 • 09:50
  "Аугаа уран зураг" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 13-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 62-р анги
 • 13:00
  "Good mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№16)
 • 14:25
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№16)
 • 14:50
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:№16)
 • 15:10
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт:( №5,6)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 22-р анги
 • 17:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.22-р анги
 • 18:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.17,18-р анги
 • 19:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.20,21-р анги
 • 19:30
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 14-р анги
 • 21:00
  "Big show" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 63-р анги
 • 23:00
  "Найзууд" ОАК 8.7,8-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-08

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.3-р анги
 • 07:20
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.22-р анги
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.20,21-р анги
 • 09:25
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.17,18-р анги
 • 09:50
  "Дэлхий атлас" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 14-р анги
 • 11:20
  "Чингис хаан" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 63-р анги
 • 13:00
  "Big show" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№17)
 • 14:25
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№17)
 • 14:50
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:№17)
 • 15:10
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт:( №7,8)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 23-р анги
 • 17:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.23-р анги
 • 18:35
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.19-р анги
 • 18:50
  "Уран" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 15-р анги
 • 21:00
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 64-р анги
 • 23:00
  "Найзууд" ОАК 8.9,10-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-09

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.4-р анги
 • 07:20
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.23-р анги
 • 09:00
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.18,19-р анги
 • 09:25
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 15-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 64-р анги
 • 13:00
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№18)
 • 14:25
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№18)
 • 14:50
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:№18)
 • 15:10
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт:( №9,10)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 24-р анги
 • 17:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.24-р анги
 • 18:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.20,21-р анги
 • 19:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.22,23-р анги
 • 19:30
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 21:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 65-р анги
 • 23:00
  "Найзууд" ОАК 8.11,12-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-10

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.5-р анги
 • 07:20
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.24-р анги
 • 09:00
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.20,21-р анги
 • 09:25
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 11:20
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Running" ОАК 6-р анги
 • 13:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Молко" ОАК 5,6-р анги
 • 15:40
  "Чингис хаан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 25-р анги
 • 17:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.25-р анги
 • 18:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.22,23-р анги
 • 18:55
  "Булцгар найзууд" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 19:30
  "Хайрын тойрог" ОАК 1-р анги
 • 21:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Молко" ОАК 7,8-р анги
 • 23:30
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-11

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.6-р анги
 • 07:20
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.25-р анги
 • 09:05
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.22,23-р анги
 • 09:30
  "Булцгар найзууд" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайрын тойрог" ОАК 1-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Good mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Молко" ОАК 7,8-р анги
 • 15:40
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 26-р анги
 • 17:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.26-р анги
 • 18:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.24,25-р анги
 • 19:00
  "Хурдаа нэм, Хүссэнээ ав" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Хайрын тойрог" ОАК 2-р анги
 • 21:00
  "The Models" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Молко" ОАК төгсгөлийн 9,10-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0720:30

C1

"Алганы хээ" ток шоу Жүжигчин, Найруулагч Б.Амарсайхан