03-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.11-р анги
 • 07:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.13-р анги
 • 07:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.3,4-р анги
 • 09:25
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 87,88-р анги
 • 11:25
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Бурхны авралаар чи ирлээ" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:25
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт (Авиа зүй:№12)
 • 14:25
  Англи хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт (Орчуулга:№12)
 • 14:45
  Англи хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт (Үгийн сан:№12)
 • 15:05
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №27,28)
 • 15:20
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №22
 • 15:35
  Япон хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №22
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 16-р анги
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.12-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.14-р анги
 • 18:25
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.5,6-р анги
 • 18:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.1,2-р анги
 • 19:20
  Мэргэжлийн шарлагын тунг хэрхэн хянадаг вэ?
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 89,90-р анги
 • 21:00
  "Үүргэвчтэй аялал" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нууц" ОАК төгсгөлийн 12-р анги
 • 22:50
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 17-р анги
 • 00:20
  Эфир завсарлага

03-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.12-р анги
 • 07:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.14-р анги
 • 07:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.5,6-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.1,2-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 89,90-р анги
 • 11:25
  Яг түүн шиг үзүүлбэрүүд
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нууц" ОАК төгсгөлийн 12-р анги
 • 12:50
  "Аугаа уран зураг" нэвтрүүлэг
 • 13:05
  "Movie guide" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №1
 • 14:25
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №1
 • 14:40
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №1
 • 15:00
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №23
 • 15:20
  Япон хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №23
 • 15:40
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 17-р анги
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.13-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.15-р анги
 • 18:25
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.7,8-р анги
 • 18:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.3,4-р анги
 • 19:20
  ГДУО аргаар хэрхэн олборлодог вэ?
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 91,92-р анги
 • 21:00
  "Good mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амлалт" ОАК 1-р анги
 • 23:00
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 18-р анги
 • 00:25
  Эфир завсарлага

03-22

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.14-р анги
 • 07:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.15-р анги
 • 07:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.7,8-р анги
 • 09:25
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.3,4-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 91,92-р анги
 • 11:25
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Амлалт" ОАК 1-р анги
 • 13:00
  "Төлбөрийн баримтын сугалаа" шууд тохирол
 • 13:20
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Good mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Хаан сайд: Ороны Тлейхан" баримтат кино
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 18-р анги
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.16-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.15-р анги
 • 18:25
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.9,10-р анги
 • 18:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.5,6-р анги
 • 19:20
  Байгалийн ураныг хэрхэн боловсруулдаг вэ?
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 93,94-р анги
 • 21:00
  "Crush" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амлалт" ОАК 2-р анги
 • 23:00
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 19-р анги
 • 00:20
  Эфир завсарлага

03-23

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.16-р анги
 • 07:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.15-р анги
 • 07:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.9,10-р анги
 • 09:25
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.5,6-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 93,94-р анги
 • 11:20
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 11:40
  "Аугаа уран зураг" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Амлалт" ОАК 2-р анги
 • 13:00
  "Crush" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №2
 • 14:25
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №2
 • 14:50
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №2
 • 15:10
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №29,30)
 • 15:25
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №24
 • 15:45
  Япон хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №24
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 19-р анги
 • 17:20
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.17-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.16-р анги
 • 18:25
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.11,12-р анги
 • 18:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.7,8-р анги
 • 19:20
  Мэргэжлийн шарлагын тунг хэрхэн хянадаг вэ?
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 95,96-р анги
 • 21:00
  "Fun day" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амлалт" ОАК 3-р анги
 • 23:00
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 20-р анги
 • 00:20
  Эфир завсарлага

03-24

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.17-р анги
 • 07:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.16-р анги
 • 07:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.11,12-р анги
 • 09:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.7,8-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 95,96-р анги
 • 11:25
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК бүтсэн түүх
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Амлалт" ОАК 2-р анги
 • 13:00
  "Fun day" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №3
 • 14:30
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №3
 • 14:55
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №3
 • 15:15
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №25
 • 15:35
  Япон хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №25
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 20-р анги
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.18-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино 5.17-р анги
 • 18:25
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.13,14-р анги
 • 18:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.9,10-р анги
 • 19:20
  ГДУО аргаар хэрхэн олборлодог вэ?
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 97,98-р анги
 • 21:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "1917" УСК
 • 00:20
  Эфир завсарлага

03-25

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 07:30
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 07:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:15
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.13,14-р анги
 • 09:25
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 97,98-р анги
 • 11:25
  Яг түүн шиг үзүүлбэрүүд
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК 2-р анги
 • 13:25
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Бурхны авралаар чи ирлээ" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.19-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 18:25
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.15,16-р анги
 • 18:50
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 19:20
  Байгалийн ураныг хэрхэн боловсруулдаг вэ?
 • 19:30
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 99,100-р анги
 • 21:00
  "Тэнгэр газрын заагт" контент
 • 22:00
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК 3-р анги
 • 23:15
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 21-р анги
 • 00:45
  Эфир завсарлага

03-26

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 07:30
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 09:10
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.15,16-р анги
 • 09:35
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 99,100-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Fun day" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Good mood" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК 3-р анги
 • 15:25
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 21-р анги
 • 17:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.20-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 18:25
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 19:00
  "Хайр дахин цэцэглэнэ" ОАК 101,102-р анги
 • 20:30
  "Бурхны авралаар чи ирлээ" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК 4-р анги
 • 23:15
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 22-р анги
 • 00:40
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

III/2123:00

Боловсрол ТВ

"Гэнэтийн зочид" ОАК 18-р анги

III/2102:30

MovieBox

"Гал тогоо: Сүүлчийн тулаан (Кухня. Последняя Битва)" УСК

III/2111:25

Боловсрол ТВ

Яг түүн шиг үзүүлбэрүүд