12-06

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Золиос" ОАК 5-р анги /давталт/
 • 10:50
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:15
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 11:30
  "Ланд 300-ын супер тохирол" шууд
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Ланяа бичээс" ХОАК 31-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Итгэлийн нутаг Меджугорже" Баримтат кино
 • 16:55
  "Б17-гоос Аврокар хүртэл" Баримтат кино
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Миний эмээ Жангум" СОАК 14-р анги
 • 19:15
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Говь хангайн цэнхэр орон" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Золиос" ОАК 6-р анги
 • 22:30
  "Миний эмээ Жангум" СОАК 14-р анги /давталт/
 • 23:40
  Эфир завсарласан

12-07

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Золиос" ОАК 6-р анги /давталт/
 • 10:50
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:15
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 11:30
  "Ланд 300-ын супер тохирол" шууд
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Ланяа бичээс" ХОАК 32-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Мөнхийн хөдөлгөөн" Баримтат кино
 • 17:00
  Зулын 25 их дүйчин өдрийн, Зул өргөх буян номын айлтгал
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Миний эмээ Жангум" СОАК 15-р анги
 • 19:15
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алганы хээ" ток шоу Жүжигчин, Найруулагч Б.Амарсайхан
 • 21:50
  "Золиос" ОАК 7-р анги
 • 22:50
  "Миний эмээ Жангум" СОАК 15-р анги /давталт/
 • 00:00
  Эфир завсарласан

12-08

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Золиос" ОАК 7-р анги /давталт/
 • 10:50
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:15
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 11:30
  "Ланд 300-ын супер тохирол" шууд
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Ланяа бичээс" ХОАК 33-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Дийлдэхгүй хог хаягдал" Баримтат кино
 • 17:00
  Зулын 25 их дүйчин өдрийн, Зул өргөх буян номын айлтгал
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Миний эмээ Жангум" СОАК 16-р анги
 • 19:15
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "VIP" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тринидад ба Тобаго" Баримтат кино
 • 21:30
  "Золиос" ОАК 8-р анги
 • 22:30
  "Миний эмээ Жангум" СОАК 16-р анги /давталт/
 • 23:40
  Эфир завсарласан

12-09

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  "Золиос" ОАК 8-р анги /давталт/
 • 10:50
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:15
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 11:30
  "Ланд 300-ын супер тохирол" шууд
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Ланяа бичээс" ХОАК 34-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "VIP" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:00
  Зулын 25 их дүйчин өдрийн, Зул өргөх буян номын айлтгал
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Хоолондоо" СОАК 1-р анги
 • 19:15
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Нэг монгол" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Золиос" ОАК 9-р анги
 • 22:30
  "Хоолондоо" СОАК 1-р анги /давталт/
 • 23:30
  Эфир завсарласан

12-10

 • 08:00
  "Түмэндээ өргөх дуунууд" Л.Болдбаатар МУГЖ, дуучин 1-р хэсэг
 • 09:30
  Зулын 25 их дүйчин өдрийн, Зул өргөх буян номын айлтгал
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 11:00
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:30
  "Ланд 300-ын супер тохирол" шууд
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Миний эмээ Жангум" СОАК 13-р анги
 • 14:20
  "Миний эмээ Жангум" СОАК 14-р анги
 • 15:30
  "Миний эмээ Жангум" СОАК 15-р анги
 • 16:30
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:40
  "Бяцхан эмч МакСтаффинс" Хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Зул сарын үдэш" S4 хамтлаг /давталт/
 • 19:00
  "Тринидад ба Тобаго" Баримтат кино
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Хүчирхэг тоглогчид" Хүүхэлдэйн кино
 • 20:30
  "Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар" Зорилтот төсөл S2 №7
 • 22:00
  "Sanjaa show"
 • 23:00
  "Руфусын адал явдал" УСК
 • 00:30
  Эфир завсарласан

12-11

 • 08:00
  "Түмэндээ өргөх дуунууд" Л.Болдбаатар МУГЖ, дуучин 2-р хэсэг
 • 09:40
  Зулын 25 их дүйчин өдрийн, Зул өргөх буян номын айлтгал
 • 10:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 11:00
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:30
  "Ланд 300-ын супер тохирол" шууд
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар" Зорилтот төсөл S2 №7 /давталт/
 • 14:20
  "Миний эмээ Жангум" СОАК 16-р анги
 • 15:30
  "Хоолондоо" СОАК 1-р анги
 • 16:30
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:40
  "Фракц-1" МУСК
 • 18:00
  "Алганы хээ" ток шоу Жүжигчин, Найруулагч Б.Амарсайхан /давталт/
 • 19:20
  Улсын их хурлын цаг
 • 19:50
  "Руфусын адал явдал" УСК /давталт/
 • 21:20
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 22:00
  "Ноён Жү" УСК
 • 00:10
  "Sanjaa show" /давталт/
 • 01:10
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0713:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /давталт/