12-06

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-5,6,7-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 34,35-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-9-р анги
 • 10:30
  "Хайрын мухардал" ХОАК 20-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Загвар
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-5,6,7-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 34,35-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-9-р анги
 • 17:30
  ДВ-"Евромакс" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Эни Жаки Мастеркласс" загварын нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Хайрын мухардал" ХОАК 21-р анги
 • 21:30
  Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /шууд/
 • 23:00
  "Катар-2022" Марокко-Испани /шууд/
 • 03:00
  "Катар-2022" /шууд/
 • 05:00
  Эфир завсарласан

12-07

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-8,9,10-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 36,37-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-10-р анги
 • 10:30
  "Хайрын мухардал" ХОАК 21-р анги
 • 11:30
  ДВ-"Маргаашийн өнөөдөр" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-8,9,10-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 36,37-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-10-р анги
 • 17:30
  "Эни Жаки Мастеркласс" загварын нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Гарчиг" уран зохиолын нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Хайрын мухардал" ХОАК 22-р анги
 • 22:00
  Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/
 • 01:00
  Эфир завсарласан

12-08

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-11,12,13-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 38,39-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-11-р анги
 • 10:30
  "Хайрын мухардал" ХОАК 22-р анги
 • 11:30
  ДВ-"Эрүүл хэв маяг" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-11,12,13-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 38,39-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-11-р анги
 • 17:30
  "Гарчиг" уран зохиолын нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Хөдөлгүүр" автомашины нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Хайрын мухардал" ХОАК 23-р анги
 • 22:00
  Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/
 • 01:00
  Эфир завсарласан

12-09

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-14,15,16-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 40,41-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-12-р анги
 • 10:30
  "Хайрын мухардал" ХОАК 23-р анги
 • 11:30
  ДВ-"Урлаг 21" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-14,15,16-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 40,41-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-12-р анги
 • 17:30
  "Хөдөлгүүр" автомашины нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  Ройтерс: Загвар
 • 20:30
  "Хайрын мухардал" ХОАК 24-р анги
 • 21:30
  Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /шууд/
 • 23:00
  "Катар-2022" /шууд/
 • 03:00
  "Катар-2022" /шууд/
 • 05:00
  Эфир завсарласан

12-10

 • 08:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-2,3,4-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 32,33-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-8-р анги
 • 10:30
  "Хайрын мухардал" ХОАК 24-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Загвар
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-5,6,7-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 34,35-р анги
 • 17:00
  ДВ-"Евромакс" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Гарчиг" уран зохиолын нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 20:00
  "5 Алтан Цагариг" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /шууд/
 • 23:00
  "Катар-2022" /шууд/
 • 03:00
  "Катар-2022" /шууд/
 • 05:00
  Эфир завсарласан

12-11

 • 08:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-8,9,10-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 36,37-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-9-р анги
 • 10:30
  "5 Алтан Цагариг" шоу нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-11,12,13-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 38,39-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-10,11-р анги
 • 18:00
  "Хөдөлгүүр" автомашины нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 20:00
  ДВ-"Евромакс" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Ройтерс: Загвар
 • 22:00
  "Капсул" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 22:30
  Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/
 • 01:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0713:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /давталт/