12-06

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Хэхэ Панда, Лута тахиа хоёр" 16
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" 4
 • 07:35
  Шидтэнүүдийн клуб VI.24
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" V.3-4
 • 09:00
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.25
 • 09:10
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 23-24
 • 09:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 71-72
 • 09:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 67-68
 • 09:35
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 09:45
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Y
 • 10:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 25-26
 • 10:30
  "Хүчирхэг Хэнри" II.1-2
 • 11:30
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.21
 • 12:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.7
 • 12:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.11
 • 12:30
  Маамуу - Гэрийн даалгавар
 • 12:50
  Маамуу - Аавын хайр
 • 13:00
  "Вампи" 5-6
 • 13:30
  "Бяцхан автобус Таёо" V.5-6
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" II.1-4
 • 15:00
  "Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр" 1-4
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 69-70
 • 16:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 16:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 72
 • 16:25
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.25
 • 16:35
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 23-24
 • 16:40
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Z
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 73
 • 17:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.25
 • 17:30
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 17
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" 5
 • 18:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.8
 • 18:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.12
 • 18:30
  Маамуу - Зараатай бялуу
 • 18:45
  Маамуу - Ээжийн хайр
 • 19:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 27-28
 • 19:30
  "Англиар ярьж сурцгаая" англи хэлний хичээл
 • 20:00
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.22
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг Хэнри" II.3-4
 • 22:00
  "Аз жаргалын өнгө" 7-8
 • 23:00
  Эфир хаасан

12-07

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 17
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" 5
 • 07:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.25
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" V.5-6
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 69-70
 • 09:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 72
 • 09:25
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.25
 • 09:35
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 23-24
 • 09:40
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Z
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 73
 • 10:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 27-28
 • 10:30
  "Хүчирхэг Хэнри" II.3-4
 • 11:30
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.22
 • 12:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.8
 • 12:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.12
 • 12:30
  Маамуу - Зараатай бялуу
 • 12:45
  Маамуу - Ээжийн хайр
 • 13:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.25
 • 13:30
  "Бяцхан автобус Таёо" V.7-8
 • 14:05
  "Англиар ярьж сурцгаая" англи хэлний хичээл
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" II.5-8
 • 15:00
  "Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр" 5-8
 • 16:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 20
 • 16:10
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 69-70
 • 16:20
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 16:30
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 23-24
 • 16:40
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Z
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 74-75
 • 17:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.26
 • 17:30
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 18
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" 6
 • 18:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.9
 • 18:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.13
 • 18:30
  Маамуу - Робот Тамираа
 • 18:45
  Маамуу - Хөөрхөн сэтгэл
 • 19:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 29-30
 • 19:30
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.23
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг Хэнри" II.5-6
 • 22:00
  "Аз жаргалын өнгө" 9-10
 • 23:00
  Эфир хаах

12-08

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 18
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" 6
 • 07:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.26
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" V.7-8
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 20
 • 09:10
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 69-70
 • 09:20
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 09:30
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 23-24
 • 09:35
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Z
 • 09:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 74-75
 • 10:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 29-30
 • 10:30
  "Хүчирхэг Хэнри" II.5-6
 • 11:30
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.23
 • 12:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.9
 • 12:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.13
 • 12:30
  Маамуу - Робот Тамираа
 • 12:45
  Маамуу - Хөөрхөн сэтгэл
 • 13:00
  "Вампи" 1-2
 • 13:30
  "Бяцхан автобус Таёо" V.9-10
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" II.9-12
 • 15:00
  "Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр" 9-12
 • 16:00
  Learn to Draw -Хувирамтгай цаасан хайрцаг 16
 • 16:10
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 20
 • 16:20
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 16:30
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Z
 • 16:40
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 71-72
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 76
 • 17:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VII.1
 • 17:30
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 19
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" 7
 • 18:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.10
 • 18:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.14
 • 18:30
  Маамуу - Нэмэлт оноо
 • 18:45
  Маамуу - Эвхдэг солонго
 • 19:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 31-32
 • 19:30
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.24
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг Хэнри" II.7-8
 • 22:00
  "Аз жаргалын өнгө" 11-12
 • 23:00
  Эфир хаасан

12-09

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 19
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" 7
 • 07:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" VII.1
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" V.9-10
 • 09:00
  Learn to Draw -Хувирамтгай цаасан хайрцаг 16
 • 09:10
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 20
 • 09:20
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 09:30
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Z
 • 09:40
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 71-72
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 76
 • 10:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 31-32
 • 10:30
  "Хүчирхэг Хэнри" II.7-8
 • 11:30
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.24
 • 12:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.10
 • 12:15
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.14
 • 12:30
  Маамуу - Нэмэлт оноо
 • 12:45
  Маамуу - Эвхдэг солонго
 • 13:00
  "Булцгар найзууд" 1-2
 • 13:30
  "Бяцхан автобус Таёо" V.11-12
 • 14:05
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" II.13-16
 • 15:00
  "Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр" 13-16
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 71-72
 • 16:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 75-76
 • 16:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 25-26
 • 16:25
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.26
 • 16:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 16
 • 16:45
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 25-26
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 77
 • 17:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VII.2
 • 17:30
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 20
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" 8
 • 18:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.11
 • 18:20
  Да Винчи - Бяцхан Милтгийн асуултууд II.15
 • 18:30
  Маамуу - Аминааг хүлээсэн нь
 • 18:45
  Маамуу - Өхөөрдөм өвөл
 • 19:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 33-34
 • 19:30
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.25
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг Хэнри" II.9-10
 • 22:00
  "Аз жаргалын өнгө" 12-13
 • 23:00
  Эфир хаасан

12-10

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр" 1-7
 • 08:30
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 16
 • 08:45
  Вампи 5
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 71-72
 • 09:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 75-76
 • 09:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 25-26
 • 09:25
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.26
 • 09:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 16
 • 09:45
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 25-26
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 77
 • 10:00
  "Аз жаргалын өнгө" 5-9
 • 12:30
  "Бяцхан автобус Таёо" V.3-6
 • 13:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.49-52
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" II.1-4
 • 15:00
  "Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр" 8-9
 • 15:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.24-25
 • 16:35
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 25-29
 • 18:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.11
 • 18:20
  Да Винчи - Бяцхан Милтгийн асуултууд II.15
 • 18:30
  Маамуу - Аминааг хүлээсэн нь
 • 18:45
  Маамуу - Өхөөрдөм өвөл
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.26 IX.1-2
 • 20:30
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг Хэнри" II.1-5
 • 23:00
  Эфир хаах

12-11

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр" 10-16
 • 08:30
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 17
 • 08:45
  Вампи 6
 • 09:00
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.25
 • 09:10
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 23-24
 • 09:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 71-72
 • 09:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 67-68
 • 09:35
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 09:45
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Y
 • 10:00
  "Аз жаргалын өнгө" 9-13
 • 12:30
  "Бяцхан автобус Таёо" V.7-10
 • 13:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" II.5-8
 • 14:05
  "Англиар ярьж сурцгаая" англи хэлний хичээл
 • 14:35
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 18-19
 • 15:00
  "Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр" 15-16
 • 15:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.26 VII.1
 • 16:35
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 30-34
 • 18:00
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.14
 • 18:15
  Булцгар найзууд 3
 • 18:30
  Маамуу - Гэрийн даалгавар
 • 18:45
  Маамуу - Аавын хайр
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" IX.3-4
 • 20:10
  "Мөнх Тунх" V.5
 • 20:30
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэврүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг Хэнри" II.6-10
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0713:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /давталт/