12-06

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 1-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 08:00
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 08:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:20
  "Хамтдаа дүнчүүр маань хөгжөөе" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг-1"
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Худал хуурмаг" ОАК 1-р анги давталт
 • 12:30
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Ховд аймагт
 • 13:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 2-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Ланд 300-ын супер тохирол шууд
 • 16:00
  "Хамтдаа дүнчүүр маань хөгжөөе" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Баллуур" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Дорноговь аймагт
 • 18:25
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Худал хуурмаг" ОАК 2-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Би байртай болмоор байна" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Улаанбаатар хотод
 • 22:15
  "Хайрын шинэ жил" нэвтрүүлэг дугаар 1 давталт
 • 23:15
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 23:55
  Эфир завсарласан

12-07

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 2-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 07:50
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:10
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Хөвсгөл аймагт
 • 08:35
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг-1"
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Худал хуурмаг" ОАК 2-р анги давталт
 • 12:30
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Говьсүмбэр аймагт
 • 13:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 3-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Ланд 300-ын супер тохирол шууд
 • 16:00
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Улаанбаатар хотод
 • 16:20
  "Баллуур" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Орхон аймагт
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:25
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Худал хуурмаг" ОАК 3-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Дорноговь аймагт
 • 21:30
  "Сэдэв шийдэл" ярилцлагын цаг
 • 22:00
  "Би байртай болмоор байна" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Pillow talk" +21 нэвтрүүлэг
 • 23:20
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:00
  Эфир завсарласан

12-08

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 3-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 07:55
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Дархан-Уул аймагт
 • 09:20
  Эмэгтэйчүүд юу хүсэж байна вэ?
 • 09:40
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг-1"
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Масс академи" үзүүлж байна.
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Худал хуурмаг" ОАК 3-р анги давталт
 • 12:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 12:20
  "Баллуур" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 4-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Ланд 300-ын супер тохирол шууд
 • 16:00
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Говьсүмбэр аймагт
 • 16:25
  Хүүхэлдэйн кино
 • 16:45
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг-1"
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Үнэ цэн" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Худал хуурмаг" ОАК 4-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Би байртай болмоор байна" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Хайрын шинэ жил" нэвтрүүлэг дугаар 2 давталт
 • 23:20
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:40
  Эфир завсарласан

12-09

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:50
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 4-р анги давталт
 • 07:35
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 07:55
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  Хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг-1"
 • 09:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:35
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Орхон аймагт
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:40
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Булган аймагт
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Худал хуурмаг" ОАК 4-р анги давталт
 • 12:30
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Баянхонгор аймагт
 • 13:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 5-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Ланд 300-ын супер тохирол шууд
 • 16:00
  "Баллуур" нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг-1"
 • 17:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Хөвсгөл аймагт
 • 18:25
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Худал хуурмаг" ОАК 5-р анги
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  "Би байртай болмоор байна" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Хөөцөлдөөн" УСК
 • 00:15
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:55
  Эфир завсарласан

12-10

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 5-р анги давталт
 • 07:50
  "Хөөцөлдөөн" УСК
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Говь-Алтай аймагт
 • 12:20
  "Амьдралын өнгө" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 6-р анги
 • 13:55
  "Масс академи" үзүүлж байна.
 • 14:15
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг-1"
 • 14:30
  Ланд 300-ын супер тохирол шууд
 • 16:00
  "Баллуур" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Баянхонгор аймагт
 • 16:40
  "Нэг Монгол" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 18:30
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Fact & Expert" тойм хөтөлбөр
 • 20:00
  "Монгол брэнд-Морин өртөө 2022" уралдаан дугаар 15
 • 21:00
  "Хүнсний аюулгүй байдлын цаг-1"
 • 21:20
  "Би байртай болмоор байна" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хайрын шинэ жил" нэвтрүүлэг дугаар 3
 • 23:00
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Хөвсгөл аймагт
 • 23:15
  Эфир завсарласан

12-11

 • 06:00
  Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
 • 06:05
  Баримтат кино
 • 06:55
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 6-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд
 • 08:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:15
  Хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  Баримтат кино
 • 09:35
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Орхон аймагт
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "E-Project" нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/ давталт
 • 13:00
  "Хоёр эзний нэг зарц" ХОАК 7-р анги
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "Монгол брэнд-Морин өртөө 2022" уралдаан дугаар 13 давталт /1-р хэсэг/
 • 14:30
  Ланд 300-ын супер тохирол шууд
 • 16:00
  "Баллуур" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Монгол брэнд-Морин өртөө 2022" уралдаан дугаар 13 давталт /2-р хэсэг/
 • 17:00
  "Монгол брэнд-Морин өртөө 2022" уралдаан дугаар 14
 • 18:00
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Амрыг эрье" ЦЕГ-с бэлтгэв
 • 19:00
  "Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
 • 19:35
  "Морьтон монгол" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Би байртай болмоор байна" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Fact & Expert" тойм хөтөлбөр
 • 22:00
  "Хайрын шинэ жил" нэвтрүүлэг дугаар 4
 • 23:00
  "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөний нээлт Улаанбаатар хотод
 • 23:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0720:30

C1

"Алганы хээ" ток шоу Жүжигчин, Найруулагч Б.Амарсайхан