12-06

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:20
  "Дэлхий даяарх аялал" баримтат кино
 • 10:00
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 10:50
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 23-р анги
 • 11:50
  "Бяцхан танин мэдэхүй" цуврал
 • 12:00
  "Ланд 300 супер тохирол"
 • 13:00
  "Сонин хачин"
 • 13:25
  "Гуанз"
 • 14:10
  "Баримтат кино"
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Газар шим" үзүүлж байна
 • 15:35
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:55
  "Дэлхий даяарх аялал" баримтат кино
 • 16:20
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 3-р анги
 • 17:30
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 24-р анги
 • 21:00
  "60 секунд"
 • 21:15
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 22:10
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 4-р анги
 • 23:10
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

12-07

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:20
  "Дэлхий даяарх аялал" баримтат кино
 • 10:10
  "Зулын 25 их дүйчин өдрийн зул өргөх буян номын айлтгал"
 • 10:30
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 24-р анги
 • 12:00
  "Ланд 300 супер тохирол"
 • 13:00
  "60 секунд"
 • 13:15
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 14:15
  "Танин мэдэхүй" цуврал
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян"
 • 15:50
  "Дэлхий даяарх аялал" баримтат кино
 • 16:40
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 4-р анги
 • 17:30
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 25-р анги
 • 21:00
  "Гарц" хэлэлцүүлэг
 • 22:40
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги
 • 23:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  Эфир завсарлага

12-08

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:20
  "Дэлхий даяарх аялал" баримтат кино
 • 10:10
  "Зулын 25 их дүйчин өдрийн зул өргөх буян номын айлтгал"
 • 10:30
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 25-р анги
 • 11:50
  "Бяцхан танин мэдэхүй" цуврал
 • 12:00
  "Ланд 300 супер тохирол"
 • 13:00
  "Гарц" хэлэлцүүлэг
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян"
 • 15:50
  "Дэлхий даяарх аялал" баримтат кино
 • 16:40
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 5-р анги
 • 17:30
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 26-р анги
 • 21:00
  "Газар шим" үзүүлж байна
 • 21:05
  "New wave"
 • 21:30
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 6-р анги
 • 22:20
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:10
  Эфир завсарлага

12-09

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:20
  "Дэлхий даяарх аялал" баримтат кино
 • 10:10
  "Зулын 25 их дүйчин өдрийн зул өргөх буян номын айлтгал"
 • 10:30
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 26-р анги
 • 12:00
  "Ланд 300 супер тохирол"
 • 13:00
  "Дэлхийн сонгодог Монголд"
 • 13:50
  "Баримтат кино"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "New wave"
 • 15:50
  "Дэлхий даяарх аялал" баримтат кино
 • 16:40
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 6-р анги
 • 17:30
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 27-р анги
 • 21:00
  "Газар шим" үзүүлж байна
 • 21:05
  "Дэлхий хавтгай"
 • 21:50
  "Үүргэвчтэй аялал"
 • 22:10
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 7-р анги
 • 23:20
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарлага

12-10

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:20
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Зулын 25 их дүйчин өдрийн зул өргөх буян номын айлтгал"
 • 10:20
  "Ёо Ёо-г анагаах нь"
 • 12:00
  "Ланд 300 супер тохирол"
 • 13:00
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 23,24,25-р анги
 • 15:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:50
  "Дэлхий хавтгай"
 • 16:30
  "Үүргэвчтэй аялал"
 • 17:20
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 7-р анги
 • 18:10
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 28-р анги
 • 21:00
  "Би" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:40
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 8-р анги
 • 00:40
  Эфир завсарлага

12-11

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:20
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Зулын 25 их дүйчин өдрийн зул өргөх буян номын айлтгал"
 • 10:20
  "Ёо Ёо-г анагаах нь"
 • 12:00
  "Ланд 300 супер тохирол"
 • 13:00
  "Невский" ОАК 2 бүлэг 26,27,28-р анги
 • 15:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:50
  "Нэг Монгол"
 • 16:50
  "Манцуйтай тамирчин"
 • 17:20
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 8-р анги
 • 18:10
  "Самурай Жек" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Невский" ОАК 2-р бүлэг 29-р анги
 • 21:00
  "Танайд хоноё"
 • 22:20
  "Доктор Икс" ОАК 5-р бүлэг 9-р анги
 • 23:10
  "168 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0713:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /давталт/