03-20

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 11:10
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 9-р анги
 • 12:00
  "Танайд хоноё"
 • 13:30
  "Баримтат кино"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Зүрхэн шоколад"
 • 16:00
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 16:50
  "Ондоо амьдрал" ОАК 9-р анги
 • 17:40
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 10-р анги
 • 21:10
  "60 секунд"
 • 21:25
  "Би чамаас чи надаас"
 • 22:10
  "Ондоо амьдрал" ОАК 10-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

03-21

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 11:10
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 10-р анги
 • 12:10
  "60 секунд"
 • 12:25
  "Би чамаас чи надаас"
 • 13:00
  "Зүрхэн шоколад"
 • 13:30
  "Баримтат кино"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 16:20
  "Ондоо амьдрал" ОАК 10-р анги
 • 17:10
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 18:00
  "Сонин хачин"
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 11-р анги
 • 21:10
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 22:10
  "Ондоо амьдрал" ОАК 11-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

03-22

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 11:10
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 11-р анги
 • 12:10
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 13:10
  "Баримтат кино"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Тэмлэглэлийн дэвтэр 1"
 • 16:00
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 16:50
  "Ондоо амьдрал" ОАК 11-р анги
 • 17:40
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 12-р анги
 • 21:10
  "Газар шим IPO"
 • 21:15
  "Энэ миний амьдрал" М.Алей
 • 22:10
  "Ондоо амьдрал" ОАК 12-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

03-23

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 11:10
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 12-р анги
 • 12:10
  "Энэ миний амьдрал" М.Алей
 • 13:00
  "Газар шим IPO"
 • 13:05
  "Баримтат кино"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 16:20
  "Ондоо амьдрал" ОАК 12-р анги
 • 17:10
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 18:00
  "Сонин хачин"
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 13-р анги
 • 21:10
  "Газар шим IPO"
 • 21:15
  "New wave"
 • 21:40
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 1-р анги
 • 22:30
  "Урт цагааны гудамж"
 • 00:10
  Эфир завсарлага

03-24

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 11:10
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 13-р анги
 • 12:10
  "New wave"
 • 12:40
  "Газар шим IPO"
 • 12:45
  "Концерт"
 • 14:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Тэмлэглэлийн дэвтэр 2"
 • 16:00
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 16:50
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 1-р анги
 • 17:40
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 14-р анги
 • 21:10
  "Сэдэв"
 • 21:40
  "Газар шим IPO"
 • 21:45
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 2-р анги
 • 22:30
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

03-25

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:05
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 12:00
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 9,10,11-р анги
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "Сэдэв"
 • 15:40
  "Газар шим IPO"
 • 15:45
  "Хүнсний хувьсгал"
 • 16:00
  "New wave"
 • 16:30
  "Дэлхийн аялал" баримтат кино
 • 17:20
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 2-р анги
 • 18:10
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 15-р анги
 • 21:10
  "Энэ миний амьдрал"
 • 22:10
  "Урт цагааны гудамж"
 • 23:45
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 3-р анги
 • 00:50
  Эфир завсарлага

03-26

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 10:20
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 12:00
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 13,14,15-р анги
 • 15:40
  "УИХ-ын цаг"
 • 16:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:40
  "Энэ миний амьдрал"
 • 17:20
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 3-р анги
 • 18:10
  "Хүчирхэг 11" анимэ
 • 19:00
  "168 цаг"тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:05
  "Аалзны тор" ОАК 1 бүлэг 16-р анги
 • 21:10
  "Танайд хоноё"
 • 22:20
  "Амьдрал хоёр давтагддаггүй" ОАУСК 1 бүлэг 4-р анги
 • 23:10
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

III/2123:00

Боловсрол ТВ

"Гэнэтийн зочид" ОАК 18-р анги

III/2102:30

MovieBox

"Гал тогоо: Сүүлчийн тулаан (Кухня. Последняя Битва)" УСК

III/2111:25

Боловсрол ТВ

Яг түүн шиг үзүүлбэрүүд