12-06

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
 • 10:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 2-р бүлэг 4-р анги
 • 11:20
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 50-52-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Нүүдэл шийдэл:Байгалийн хийн хоолой хэрэгтэй юу?
 • 13:30
  "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:10
  "Дахиад нэг удаа" СОАК 18-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 57-р анги
 • 18:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 2-р бүлэг 5-р анги
 • 20:30
  "Галилео" баримтат кино 74-р анги
 • 20:45
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 20:50
  Бадрах Энержи: Заг модыг хэрхэн үрслүүлэн тариалж байгаа вэ?
 • 21:00
  "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-6
 • 21:25
  "Уран" баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 15-р анги
 • 23:00
  Үдшийн мэдээ
 • 23:30
  "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-6
 • 23:55
  "Унахаас болгоомжил" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 00:30
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 15-р анги
 • 01:20
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 75-78-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

12-07

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 10:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 2-р бүлэг 5-р анги
 • 11:20
  "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 1-3-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-6
 • 12:55
  "Унахаас болгоомжил" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 13:30
  "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:10
  "Дахиад нэг удаа" СОАК 19-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 58-р анги
 • 18:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 2-р бүлэг 6-р анги
 • 20:30
  "Галилео" баримтат кино 79,80-р анги
 • 20:45
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 20:50
  "Газар шим үзүүлж байна" төлбөртэй нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг дугаар-13
 • 22:00
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 16-р анги
 • 23:00
  Үдшийн мэдээ
 • 23:30
  "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг дугаар-13
 • 00:30
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 16-р анги
 • 01:20
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 81-84-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

12-08

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 10:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 2-р бүлэг 6-р анги
 • 11:20
  "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 4-6-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг дугаар-13
 • 13:30
  "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:10
  "Дахиад нэг удаа" СОАК 20-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 59-р анги
 • 18:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 2-р бүлэг 7-р анги
 • 20:30
  "Галилео" баримтат кино 84,85-р анги
 • 20:45
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 20:50
  Бадрах Энержи: Ажилчдынхаа мэргэжлийн шарлагыг хэрхэн хянадаг вэ?
 • 21:00
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-13
 • 22:00
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 17-р анги
 • 23:00
  Үдшийн мэдээ
 • 23:30
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-13
 • 00:15
  Миний Монголын соёл
 • 00:30
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 17-р анги
 • 01:20
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 86-89-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

12-09

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 10:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 2-р бүлэг 7-р анги
 • 11:20
  "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 7-9-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-13
 • 13:20
  Миний Монголын соёл
 • 13:30
  "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:10
  "Дахиад нэг удаа" СОАК 21-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:30
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 1-р анги
 • 18:00
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 2-р бүлэг 8-р анги
 • 20:30
  "Галилео" баримтат кино 90-92-р анги
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  Хар хайрцаг
 • 22:00
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 18-р анги
 • 23:00
  Үдшийн мэдээ
 • 23:30
  Хар хайрцаг
 • 00:30
  "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 18-р анги
 • 01:20
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 93-96-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

12-10

 • 06:00
  Миний Монголын соёл
 • 06:10
  "Бид мартахгүй" МУСК
 • 07:40
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 8-14-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Лука:Шинэ Эриний эхлэл" СОАК 5,6-р анги
 • 14:30
  "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 14:45
  Нүүдэл шийдэл:Байгалийн хийн хоолой хэрэгтэй юу?
 • 15:45
  "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-6
 • 16:15
  "Road to ONE Mongolia" шоуны шилдэг оролцогчдын тулаанууд
 • 18:30
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-13
 • 19:20
  Миний Монголын соёл
 • 19:30
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-8
 • 21:00
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүүлэг дугаар-6
 • 22:00
  "Зэргэлдээх огторгуй" УСК
 • 00:15
  "Зориг" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

12-11

 • 06:00
  Миний Монголын соёл
 • 06:10
  "Их замын тоос" МУСК
 • 07:40
  "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 15-21-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 11:00
  "6/42 Лотто" хонжворын тав дахь тохирол /шууд/
 • 11:10
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Лука:Шинэ Эриний эхлэл" СОАК 7,8-р анги
 • 14:20
  "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 11,12-р анги
 • 14:45
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүүлэг дугаар-6
 • 15:45
  "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг дугаар-13
 • 16:45
  Миний Монголын соёл
 • 17:00
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-8
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Аппрентис Монгол" бизнесийн реалити нэвтрүүлэг дугаар-1
 • 22:30
  "Social man" МУСК
 • 00:30
  "Илбийн гайхамшиг" УСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0720:30

C1

"Алганы хээ" ток шоу Жүжигчин, Найруулагч Б.Амарсайхан