03-20

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 35,36-р анги
 • 10:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 7-р анги
 • 11:45
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Хар хайрцаг
 • 13:30
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 15:15
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 31-р анги
 • 16:30
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 37,38-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 6-р бүлэг 28-р анги
 • 17:30
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:35
  "Girls" МОАК 6-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 8-р анги
 • 20:50
  "Газар шим IPO" төлбөртэй нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Нүүдэл шийдэл: Усны хомстол
 • 22:00
  "Викингчүүд" АОАК 3-р бүлэг 9,10-р анги
 • 23:45
  Үдшийн мэдээ
 • 00:15
  Нүүдэл шийдэл: Усны хомстол
 • 01:15
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 78-81-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-21

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 37,38-р анги
 • 10:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 8-р анги
 • 11:45
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Нүүдэл шийдэл
 • 13:30
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 15:15
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 32-р анги
 • 16:30
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 39,40-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 6-р бүлэг 29-р анги
 • 17:30
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:35
  "Girls" МОАК 7-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 9-р анги
 • 20:50
  Миний Монголын соёл
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  "Би яагаад үсэрдэг вэ?" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 22:00
  "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 1,2-р анги
 • 23:45
  Үдшийн мэдээ
 • 00:15
  "Би яагаад үсэрдэг вэ?" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 01:05
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 82-85-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-22

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 39,40-р анги
 • 10:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 9-р анги
 • 11:45
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Би яагаад үсэрдэг вэ?" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 13:15
  Миний Монголын соёл
 • 13:30
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 15:15
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 33-р анги
 • 16:30
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 1-р анги
 • 17:30
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:35
  "Girls" МОАК 8-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 10-р анги
 • 20:50
  Миний Монголын соёл
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар-4
 • 22:15
  "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 3,4-р анги
 • 00:00
  Үдшийн мэдээ
 • 00:30
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар-4
 • 01:45
  "Галилео" баримтат кино 86-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-23

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги
 • 10:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 10-р анги
 • 11:45
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар-4
 • 13:45
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 15:15
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 34-р анги
 • 16:30
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 43,44-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 2-р анги
 • 17:30
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:35
  "Girls" МОАК 9-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 11-р анги
 • 20:45
  "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг дугаар-14
 • 22:00
  "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 5,6-р анги
 • 23:45
  Үдшийн мэдээ
 • 00:15
  "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг дугаар-14
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 87-90-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-24

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 43,44-р анги
 • 10:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 11-р анги
 • 11:45
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг дугаар-14
 • 13:45
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 15:15
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 35-р анги
 • 16:30
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 45,46-р анги
 • 17:00
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 3-р анги
 • 17:30
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 17:35
  "Girls" МОАК 10-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 12-р анги
 • 20:50
  Миний Монголын соёл
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээлэл
 • 21:00
  Хар хайрцаг
 • 22:00
  "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 7,8-р анги
 • 23:45
  Үдшийн мэдээ
 • 00:15
  Хар хайрцаг
 • 01:15
  Миний Монголын соёл
 • 01:30
  "Галилео" баримтат кино 91-93-р анги
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-25

 • 06:00
  Миний Монголын соёл
 • 06:10
  "Хуучин сүмийн нууц" МУСК
 • 07:40
  "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 25-30-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Зомби мөрдөгч" СОАК 7,8-р анги
 • 14:15
  Нүүдэл шийдэл: Усны хомстол
 • 15:15
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг дугаар-7
 • 16:00
  "Диваажинд хүрэх зам" МУСК
 • 17:30
  "Шарк танк" нэвтрүүлэг дугаар-1
 • 19:30
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-8
 • 21:00
  "Муур" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 21:50
  "Газар шим IPO" төлбөртэй нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Тэгри Чину" МОАК 6-р анги
 • 23:15
  "Цоо шинэ эхлэл" УСК
 • 01:10
  Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчуудын ирээдүй
 • 02:00
  Эфир завсарлага

03-26

 • 06:00
  Миний Монголын соёл
 • 06:10
  "Их замын тоос" МУСК
 • 07:40
  "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 31-36-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 11:00
  "6/42 Лотто" хонжворын 20 дахь тохирол /шууд/
 • 11:15
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "Зомби мөрдөгч" СОАК 9,10-р анги
 • 14:15
  "Би яагаад үсэрдэг вэ?" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 15:00
  "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар-4
 • 16:15
  "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-8
 • 17:45
  "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг дугаар-8
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Шарк танк" нэвтрүүлэг дугаар-2
 • 21:30
  "Ногоон хэдгэнэ" УСК
 • 23:45
  "Фракц" МУСК
 • 01:10
  Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчуудын харуусал
 • 02:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

III/2123:00

Боловсрол ТВ

"Гэнэтийн зочид" ОАК 18-р анги

III/2102:30

MovieBox

"Гал тогоо: Сүүлчийн тулаан (Кухня. Последняя Битва)" УСК

III/2111:25

Боловсрол ТВ

Яг түүн шиг үзүүлбэрүүд