12-06

 • 02:05
  Мэдээ
 • 02:55
  " Гэрээт эр" кино драм
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.8
 • 07:30
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 55-58
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 5,6
 • 08:30
  " Дээд зиндаа" ОАК 6
 • 09:45
  Цаг агаар
 • 09:50
  "Мөнгөө яах вэ" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  " Чиний дуу хоолой" ОАК 1
 • 11:40
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 12:05
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.8
 • 12:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 55-58
 • 12:55
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 6
 • 13:10
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 5
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "Нууцлаг хөргөгчний тулаан" нэвтрүүлэг 11
 • 15:55
  Цаг агаар
 • 16:00
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 16:25
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.8
 • 16:40
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 55-58
 • 17:15
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 6
 • 17:35
  Цаг агаар
 • 17:40
  Олон улсын мэдээ
 • 18:00
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 6
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 7
 • 21:40
  " Улаан бал" ярилцлага
 • 23:25
  " Үргээлэг" МУСК 1
 • 01:20
  Олон улсын мэдээ
 • 01:35
  " Чиний дуу хоолой" ОАК 1

12-07

 • 02:40
  Мэдээ
 • 03:30
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.9
 • 07:30
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 59-62
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 7,8
 • 08:30
  " Дээд зиндаа" ОАК 7
 • 09:45
  Цаг агаар
 • 09:50
  " Мөнгөө яах вэ" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  " Чиний дуу хоолой" ОАК 2
 • 11:40
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 12:05
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.9
 • 12:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 59-62
 • 12:55
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 8
 • 13:10
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 6
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 16:05
  Цаг агаар
 • 16:10
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 16:35
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.9
 • 16:50
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 59-64
 • 17:35
  Цаг агаар
 • 17:40
  Олон улсын мэдээ
 • 18:00
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 7
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 8
 • 21:40
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 22:55
  " Ээжийн дайсан" МУСК
 • 00:55
  Олон улсын мэдээ
 • 01:15
  " Чиний дуу хоолой" ОАК 2

12-08

 • 02:20
  Мэдээ
 • 03:10
  " Кино судар бүтээгчид" баримтат кино
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.10
 • 07:30
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 63-66
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 9,10
 • 08:30
  " Дээд зиндаа" ОАК 8
 • 09:45
  Цаг агаар
 • 09:50
  " Хөршийн нүүдэл "
 • 10:30
  " Чиний дуу хоолой" ОАК 3
 • 11:40
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 12:05
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.10
 • 12:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 63-66
 • 12:55
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 10
 • 13:10
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 7
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 15:45
  Цаг агаар
 • 15:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 16:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.10
 • 16:30
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 63-68
 • 17:15
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 10
 • 17:35
  Цаг агаар
 • 17:40
  Олон улсын мэдээ
 • 18:00
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 8
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 9
 • 21:40
  " 1982 онд төрсөн Ким жи ёонг"
 • 00:15
  Олон улсын мэдээ
 • 00:35
  " Чиний дуу хоолой" ОАК 3

12-09

 • 01:40
  Мэдээ
 • 02:30
  " Би эмэгтэй хүн" МУСК
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.11
 • 07:30
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 67-69
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 11,12
 • 08:30
  " Дээд зиндаа" ОАК 9
 • 09:45
  Цаг агаар
 • 09:50
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 10:30
  " Чиний дуу хоолой" ОАК 4
 • 11:40
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 12:05
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.11
 • 12:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 67-69
 • 12:55
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 12
 • 13:10
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 3
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  " Бид хоёрын вальс" кино драм
 • 15:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 16:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.11
 • 16:30
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 67-69
 • 17:15
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 12
 • 17:35
  Цаг агаар
 • 17:40
  Олон улсын мэдээ
 • 18:00
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 9
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 10
 • 21:40
  " Би том болсон" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Т-цаг" нэвтрүүлэг
 • 23:05
  " Single ladies " МУСК 1
 • 01:20
  Олон улсын мэдээ
 • 01:35
  " Чиний дуу хоолой" ОАК 4

12-10

 • 02:40
  Мэдээ
 • 03:30
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.12
 • 07:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 70-73
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 13,14
 • 08:30
  " Дээд зиндаа" ОАК 10
 • 09:45
  Цаг агаар
 • 09:50
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 10:45
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 11:25
  Цаг агаар
 • 11:30
  "Нууцлаг хөргөгчний тулаан" нэвтрүүлэг 11
 • 12:45
  " Жим" баримтат кино
 • 13:35
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 14:00
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.12
 • 14:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 70-73
 • 14:55
  Цаг агаар
 • 15:00
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 39
 • 16:00
  " Надыын аав мангар " МУСК
 • 17:20
  "Их хурлын цаг" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Вакцин" нэвтрүүлэг 2.6
 • 19:20
  " Уран" баримтат нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Улаанбал" тойм
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 11
 • 21:40
  " Би том болсон" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Комеди клуб Монгол" шоу 1
 • 23:15
  " Single ladies " МУСК 2

12-11

 • 01:20
  " Цасан охин " МУСК
 • 03:00
  " Самрагчид" МУСК
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  " Хятадын уран дархчууд" нэвтрүүлэг 3,4
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.13
 • 07:30
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 74-77
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 15,16
 • 08:30
  " Дээд зиндаа" ОАК 11
 • 09:45
  Цаг агаар
 • 09:50
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 11:25
  Цаг агаар
 • 11:30
  "Вакцин" нэвтрүүлэг 2.6
 • 12:55
  " Мину" баримтат кино
 • 13:35
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 14:00
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.13
 • 14:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 74-77
 • 14:55
  Цаг агаар
 • 15:00
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 15:55
  Цаг агаар
 • 16:00
  " Сайн аав" МУСК
 • 17:55
  Цаг агаар
 • 18:00
  "Нууцлаг хөргөгчний тулаан" нэвтрүүлэг 12
 • 19:15
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 20:05
  Цаг агаар
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 12
 • 21:45
  "Мөнгөө яах вэ" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  " Single ladies " МУСК 3

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0713:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /давталт/