12-06

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Миний очих дуртай газар
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Happy 31
 • 12:00
  Business time
 • 12:30
  Адтай жаал-107
 • 13:00
  Нахиа
 • 13:30
  Хүүхэлдэйн кино
 • 14:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Хар сувд-61 ОАК
 • 15:30
  Business time
 • 16:00
  Сайн байна уу
 • 16:30
  Happy 31
 • 17:30
  Улаачдын өрсөлдөөн:Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Артист шоу-1
 • 19:30
  Korean doctors
 • 20:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:55
  Газар шим үзүүлж байна
 • 21:00
  Умардын од-1 ОАК
 • 22:00
  Happy 31
 • 23:00
  Хоёр гүүрний цаана МУСК
 • 00:40
  Эфир хаасан

12-07

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Happy 31
 • 12:00
  Business time
 • 12:30
  Хоёр гүүрний цаана МУСК
 • 14:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Умардын од-1 ОАК
 • 15:30
  Business time
 • 16:00
  Сайн байна уу
 • 16:30
  Happy 31
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл-52 ОАК
 • 19:00
  Саятан лото –шууд
 • 20:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:55
  Газар шим үзүүлж байна
 • 21:00
  Умардын од-2 ОАК
 • 22:00
  Happy 31
 • 23:00
  Дурлалын магистр МУСК
 • 00:20
  Эфир хаасан

12-08

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Happy 31
 • 12:00
  Business time
 • 12:30
  Адтай жаал-108
 • 13:00
  Саятан лото
 • 14:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Умардын од-2 ОАК
 • 15:30
  Business time
 • 16:00
  Сайн байна уу
 • 16:30
  Happy 31
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл-53 ОАК
 • 19:30
  Korean doctors
 • 20:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Умардын од-3 ОАК
 • 22:00
  Happy 31
 • 23:00
  Нарны сүүдэр МУСК
 • 00:40
  Эфир хаасан

12-09

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 09:30
  Нахиа
 • 10:00
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Happy 31
 • 12:00
  Business time
 • 12:30
  Адтай жаал-109
 • 13:00
  Саятан лото
 • 14:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Умардын од-3 ОАК
 • 15:30
  Business time
 • 16:00
  Сайн байна уу
 • 16:30
  Happy 31
 • 17:30
  Нахиа
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл-54 ОАК
 • 19:00
  Хайрын хүч
 • 20:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Умардын од-4 ОАК
 • 22:00
  Happy 31
 • 23:00
  100 жилийн эморол МУСК
 • 00:50
  Эфир хаасан

12-10

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө
 • 10:00
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл-51 ОАК
 • 11:00
  Happy 31
 • 12:00
  Миний очих дуртай газар
 • 12:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл-52 ОАК
 • 13:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл-53 ОАК
 • 14:00
  Сайн байна уу
 • 14:30
  Нэг Монгол
 • 15:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл-54 ОАК
 • 16:30
  Happy 31
 • 17:30
  Монголын баялаг 330
 • 18:00
  Их эмч
 • 19:00
  Саятан лото –шууд
 • 20:00
  SBN news тойм
 • 21:00
  Миний аялсан 1000 хот
 • 22:00
  Happy 31
 • 23:00
  Дуут шувуухай УСК
 • 00:45
  Эфир хаасан

12-11

 • 08:00
  SBN news тойм
 • 09:00
  Хайрын хүч
 • 10:00
  Их эмч
 • 11:00
  Happy 31
 • 12:00
  Миний очих дуртай газар
 • 12:30
  Улаачдын өрсөлдөөн:Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 13:00
  Саятан лото
 • 14:00
  Сайн байна уу
 • 14:30
  Хар сувд-61 ОАК
 • 15:30
  Умардын од-1 ОАК
 • 16:30
  Happy 31
 • 17:30
  Монголын баялаг 330
 • 18:10
  Умардын од-2 ОАК
 • 19:10
  Нууц
 • 19:30
  Korean doctors
 • 20:00
  Умардын од-3 ОАК
 • 21:00
  Артист шоу
 • 22:00
  Happy 31
 • 23:00
  Тэнгэрлэг уур хилэн УСК
 • 01:20
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0713:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /давталт/