03-20

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга-2022 19-р хэсэг
 • 08:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 51-55-р анги
 • 09:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 09:50
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 15-р анги
 • 10:40
  Миний мэдэх ирвэс хичээлийн хөтөлбөр - WWF Mongolia
 • 10:55
  Гайхамшигт хослол /Duality - A Graffiti story/ Баримтат кино
 • 12:35
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 12:50
  Сохор болзоо МОАК 65-р анги
 • 13:45
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:55
  Трио кино бүтсэн түүх
 • 14:35
  Барьцаалагч УСК
 • 16:25
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 56-60-р анги
 • 18:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 16-р анги
 • 19:00
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 16-р анги
 • 19:30
  Түүний түүх хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Сохор болзоо МОАК 66-р анги
 • 21:00
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 21:40
  247 градус МУСК
 • 23:20
  Трио кино бүтсэн түүх
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

03-21

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга-2022 20-р хэсэг
 • 08:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 56-60-р анги
 • 09:30
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 10:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 16-р анги
 • 11:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:10
  MWC 2023 Барселона
 • 11:40
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 11:55
  Сохор болзоо МОАК 66-р анги
 • 12:55
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:05
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 16-р анги
 • 13:35
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 14:15
  247 градус МУСК
 • 15:55
  Түүний түүх хөрөг нэвтрүүлэг
 • 16:25
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 61-65-р анги
 • 18:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 17-р анги
 • 19:00
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 17-р анги
 • 19:30
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 20:00
  Сохор болзоо МОАК 67-р анги
 • 21:00
  Зохицол нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Миний нууц МУСК
 • 23:30
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

03-22

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга-2022 21-р хэсэг
 • 08:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 61-65-р анги
 • 09:30
  Зохицол нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 17-р анги
 • 11:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Трио кино бүтсэн түүх
 • 11:50
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:25
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 12:40
  Сохор болзоо МОАК 67-р анги
 • 13:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 17-р анги
 • 14:20
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 14:50
  Миний нууц МУСК
 • 16:40
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 66-70-р анги
 • 18:10
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 18-р анги
 • 19:10
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 18-р анги
 • 19:40
  Зохицол нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Сохор болзоо МОАК 68-р анги
 • 21:10
  Эхлэх цэг
 • 21:50
  Однажды UB МУСК
 • 23:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

03-23

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга-2022 22-р хэсэг
 • 08:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 66-70-р анги
 • 09:30
  Эхлэх цэг
 • 10:10
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 18-р анги
 • 11:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:15
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 11:25
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 11:40
  Сохор болзоо МОАК 68-р анги
 • 12:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:50
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 18-р анги
 • 13:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 14:05
  Однажды UB МУСК
 • 15:35
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 16:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 16:25
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:05
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 17:15
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 71-75-р анги
 • 18:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 19-р анги
 • 19:00
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 19-р анги
 • 19:30
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Сохор болзоо МОАК 69-р анги
 • 21:10
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 21:50
  Цуурхал МУСК
 • 23:30
  Трио кино бүтсэн түүх
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

03-24

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга-2022 23-р хэсэг
 • 08:40
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 71-75-р анги
 • 09:40
  Трио кино бүтсэн түүх
 • 10:20
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 19-р анги
 • 11:20
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 11:45
  Сохор болзоо МОАК 69-р анги
 • 12:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:50
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 19-р анги
 • 13:20
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Цуурхал МУСК
 • 15:40
  Монгол дархлаа: Монголын театрын үүсэл хөгжил
 • 16:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 76-80-р анги
 • 18:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 20-р анги
 • 19:00
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 20-р анги
 • 19:30
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Сохор болзоо МОАК төгсгөлийн 70-р анги
 • 21:10
  Монгол дархлаа: Монголын театрын үүсэл хөгжил
 • 22:10
  Миний ах атаман МУСК
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

03-25

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 56-65-р анги
 • 09:30
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 16,17-р анги
 • 11:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:20
  Трио кино бүтсэн түүх
 • 12:00
  Миний мэдэх ирвэс хичээлийн хөтөлбөр - WWF Mongolia
 • 12:30
  Сохор болзоо МОАК 66,67-р анги
 • 14:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 16,17-р анги
 • 15:10
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 18,19-р анги
 • 16:50
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Бөөрөө хайрлая
 • 17:50
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 18:20
  Сохор болзоо МОАК 66,67,68-р анги
 • 20:40
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 21:30
  Монгол дархлаа: Монголын театрын үүсэл хөгжил
 • 22:30
  Алга болсон шөнө /The Vanished/ УСК
 • 00:20
  Манай дэлгэцнээ

03-26

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 66-75-р анги
 • 08:30
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Миний гэр бүлийн аз жаргал ХОАК 20-р анги
 • 09:50
  Монгол дархлаа: Монголын театрын үүсэл хөгжил
 • 10:50
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бид өсвөр үеийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Трио кино бүтсэн түүх
 • 12:20
  Сохор болзоо МОАК 69,70-р анги
 • 14:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:10
  Алга болсон шөнө /The Vanished/ УСК
 • 16:00
  Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Бөөрөө хайрлая
 • 17:00
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 76-80-р анги
 • 17:40
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 18,19,20-р анги
 • 19:00
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 19:30
  Японыг бурхан ивээг /Pray for Japan/ Баримтат кино
 • 21:20
  Wo & Man Vibe
 • 22:00
  Танхай бөө /Man of edge/ УСК
 • 00:20
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

III/2123:00

Боловсрол ТВ

"Гэнэтийн зочид" ОАК 18-р анги

III/2102:30

MovieBox

"Гал тогоо: Сүүлчийн тулаан (Кухня. Последняя Битва)" УСК

III/2111:25

Боловсрол ТВ

Яг түүн шиг үзүүлбэрүүд