12-06

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр хүүхэлдэйн кино 16,17,18-р анги
 • 08:40
  Зохицол нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Хайраа хайрла ХОАК 86-р анги
 • 10:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Улаачдын сорил 6 - Шилдэг зөнч, Улаач С.Отгонцэцэг
 • 11:00
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 12:30
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 22-р анги
 • 13:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 6-р анги
 • 14:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 14:30
  Тууль ОАК 1-р анги
 • 15:30
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр хүүхэлдэйн кино 19,20,21-р анги
 • 18:00
  Хайраа хайрла ХОАК 87-р анги
 • 19:00
  Зууны 100 эмэгтэй: Н.Цагаач
 • 19:30
  Эрүүл хүнс: Хүнсний аюулгүй байдлын цаг
 • 20:00
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 7-р анги
 • 21:00
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 23-р анги
 • 21:30
  Зохицол нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Тууль ОАК 2-р анги
 • 23:00
  90-ээд оны элгийн явдлууд 2: Хайр уу найз уу? кино контент
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

12-07

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр хүүхэлдэйн кино 19,20,21-р анги
 • 08:40
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 09:20
  Хайраа хайрла ХОАК 87-р анги
 • 10:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Project Runway Mongolia - Making Movie
 • 11:00
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 12:30
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 23-р анги
 • 13:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 7-р анги
 • 14:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 14:30
  Тууль ОАК 2-р анги
 • 15:30
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр хүүхэлдэйн кино 22,23,24-р анги
 • 18:00
  Хайраа хайрла ХОАК 88-р анги
 • 19:00
  Улаачдын сорил 6 - Шилдэг зөнч, Улаач Х.Мөнхзаяа
 • 19:30
  Зохицол нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 8-р анги
 • 21:00
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 24-р анги
 • 21:30
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 22:10
  Тууль ОАК 3-р анги
 • 23:10
  Бурхан буусан өдөр кино контент
 • 00:20
  Манай дэлгэцнээ

12-08

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр хүүхэлдэйн кино 22,23,24-р анги
 • 08:40
  Зохицол нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Хайраа хайрла ХОАК 88-р анги
 • 10:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Улаачдын сорил 6 - Шилдэг зөнч, Улаач Х.Мөнхзаяа
 • 11:00
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 12:30
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 24-р анги
 • 13:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 8-р анги
 • 14:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 14:30
  Тууль ОАК 3-р анги
 • 15:30
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр хүүхэлдэйн кино 25,26,27-р анги
 • 18:00
  Хайраа хайрла ХОАК төгсгөлийн 89-р анги
 • 19:00
  Алдагдсан урлагийн гайхамшгийн эрэлд 2: Баригдашгүй Ван Эйк Баримтат кино
 • 19:30
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 9-р анги
 • 21:00
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 25-р анги
 • 21:30
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 22:10
  Тууль ОАК 4-р анги
 • 23:10
  Дуудлагын охид кино контент
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

12-09

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр хүүхэлдэйн кино 25,26,27-р анги
 • 08:40
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 09:10
  Хайраа хайрла ХОАК 89-р анги
 • 10:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Project Runway Mongolia - Making Movie
 • 11:00
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 12:30
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 25-р анги
 • 13:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 9-р анги
 • 14:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 14:30
  Тууль ОАК 4-р анги
 • 15:30
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр хүүхэлдэйн кино 28,29,30-р анги
 • 18:00
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 18:50
  Улаачдын сорил 6 - Шилдэг зөнч, Улаач Б.Баттулга
 • 19:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 19:30
  Түүний түүх хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 10-р анги
 • 21:00
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн төгсгөлийн 26-р анги
 • 21:30
  Project Runway Mongolia - Making Movie
 • 22:00
  Тууль ОАК 5-р анги
 • 23:00
  Үүргэвчтэй аялал 2: Тажикистан
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

12-10

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр хүүхэлдэйн кино 9-12-р анги
 • 09:00
  Тууль ОАК 1-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 10:30
  Улаачдын сорил 6 - Шилдэг зөнч, Улаач Б.Баттулга
 • 11:00
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 12:30
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:50
  Тууль ОАК 2,3-р анги
 • 14:30
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 22,23-р анги
 • 15:30
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 6,7-р анги
 • 19:00
  Project Runway шоу 10-р дугаар давталт
 • 20:30
  Нохойг минь авраач 2-р бүлгийн 2-р дугаар
 • 21:10
  Хязгаарыг зөрчсөн нь - Хурдны цана Баримтат кино
 • 22:10
  Нарны сүүдэр МУСК
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

12-11

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр хүүхэлдэйн кино 13-16-р анги
 • 09:00
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 8-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 10:30
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 24-р анги
 • 11:00
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 12:30
  Уураг тархины нууц Баримтат кино 2-р бүлгийн 9,10-р анги
 • 14:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Хязгаарыг зөрчсөн нь - Хурдны цана Баримтат кино
 • 15:30
  "Тэрбумтан-Топ Сугалаа" шууд
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Нохойг минь авраач 2-р бүлгийн 2-р дугаар
 • 18:00
  Тууль ОАК 4,5-р анги
 • 19:30
  Түүний түүх хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Чөтгөрийн ангууч 1-р бүлгийн 25,26-р анги
 • 21:00
  Хязгаарыг зөрчсөн нь - Snowboard Баримтат кино
 • 22:00
  Чөтгөрийн ангууч: Мөнхийн галт тэрэг УСК
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0713:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /давталт/