12-06

 • 08:00
  Түмэнд түгээе
 • 08:15
  “Найрсаг өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 10:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 34-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Татарын Дээрхий цуврал-1
 • 11:10
  Эрүүл мэнд ба Мөнгө
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Ил захидлын мөрөөр
 • 14:15
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:40
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 36-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  ТВ-Галерей
 • 16:35
  Энхийг сахиулагч Монгол цэрэг
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 35-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:30
  Угийн бичиг-удмын сан
 • 20:00
  Түмэнд түгээе
 • 20:15
  Харах өнцөг
 • 20:45
  Татарын Дээрхий цуврал-2
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  Онцлох мэдээ
 • 22:45
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 37-р анги
 • 23:30
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлана

12-07

 • 08:00
  Түмэнд түгээе
 • 08:15
  “Найрсаг өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 10:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 35-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Татарын Дээрхий цуврал-2
 • 11:13
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 13:45
  Энхийг сахиулагч Монгол цэрэг
 • 14:55
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 15:10
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 37-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Угийн бичиг-удмын сан
 • 16:45
  Цагдаагийн "Сүлд" чуулга
 • 17:25
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 36-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:30
  "Саран ээж" нийгэмлэг
 • 20:00
  Түмэнд түгээе
 • 20:15
  ТВ-Клиник
 • 20:45
  Татарын Дээрхий цуврал-3
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  Онцлох мэдээ
 • 22:45
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 38-р анги
 • 23:30
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

12-08

 • 08:00
  Түмэнд түгээе
 • 08:15
  “Найрсаг өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 10:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 36-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Татарын Дээрхий цуврал-3
 • 11:14
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  "Саран ээж" нийгэмлэг
 • 14:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 38-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  ТВ-Клиник
 • 16:45
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:05
  Суртлыг номлогчоос Соён гэгээрүүлэгч
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 37-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:30
  Монгол эр хүн
 • 20:00
  Түмэнд түгээе
 • 20:15
  Харах өнцөг
 • 20:45
  Татарын Дээрхий цуврал-4
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  Онцлох мэдээ
 • 22:45
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 39-р анги
 • 23:30
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

12-09

 • 08:00
  Түмэнд түгээе
 • 08:15
  “Найрсаг өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 10:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 37-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Татарын Дээрхий цуврал-4
 • 11:10
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Суртлыг номлогчоос Соён гэгээрүүлэгч
 • 14:40
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 15:05
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 39-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Монгол эр хүн
 • 16:45
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:00
  Хүн чанар
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 38-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:30
  ТВ-Галерей
 • 20:00
  Түмэнд түгээе
 • 20:10
  Бахархал: Дээрхийн Заяа
 • 20:45
  Татарын Дээрхий цуврал-5
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 23:15
  Онцлох мэдээ
 • 23:45
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 40-р анги
 • 01:10
  Эфир завсарлана

12-10

 • 08:00
  Түмэнд түгээе
 • 08:15
  Эрдэм түгээсэн Эрхэм багш
 • 09:35
  Өглөөний зочин
 • 10:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 38-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Татарын Дээрхий цуврал-5
 • 11:09
  Бахархал: Дээрхийн Заяа
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:15
  Хүн чанар
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 40-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 17:15
  Танайд мод тарья
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 39-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  ТВ-Клиник
 • 19:30
  Номын нандин сахиус
 • 20:00
  Түмэнд түгээе
 • 20:15
  Харах өнцөг
 • 20:45
  Татарын Дээрхий цуврал-6
 • 21:00
  Монгол гэр бүл – Монголын үнэт баялаг
 • 21:30
  Хүнсний хувьсгал
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Монгол нүнжиг
 • 23:00
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 41-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарлав

12-11

 • 08:00
  Түмэнд түгээе
 • 08:15
  Бидний дуулах дуртай дуу
 • 10:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 39-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Татарын Дээрхий цуврал-6
 • 11:12
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Монгол гэр бүл – Монголын үнэт баялаг
 • 13:30
  Танайд мод тарья
 • 14:00
  Түмэнд түгээе
 • 14:15
  ТВ-Галерей
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 41-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Эрдэм түгээсэн Эрхэм багш
 • 17:35
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 40-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Тархи сэрэхүй
 • 19:30
  Хүн чанар
 • 20:00
  Түмэнд түгээе
 • 20:15
  ЗХ-ний 167-р анги
 • 21:00
  Татарын Дээрхий цуврал-7
 • 21:15
  МОНГОЛ ЭР ХҮН
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 42-р анги
 • 23:45
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0720:30

C1

"Алганы хээ" ток шоу Жүжигчин, Найруулагч Б.Амарсайхан