12-06

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Бизнес толь
 • 08:20
  "Цаг хугацаа" ОАК 1-р анги
 • 09:25
  "УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 11:15
  Бизнес толь
 • 11:35
  "Конго" баримтат кино
 • 12:40
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Ланд 300 супер тохирол" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 16:00
  "Хувь хүний бодит түүхүүд" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "Хүнсний хангамж аюулгүй байдал" нэвтрүүлэг Дорноговь
 • 17:00
  "Аялалын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Цаг хугацаа" ОАК 2-р анги
 • 19:05
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Анухай фитнесс шоу" нэвтрүүлэг S2E7
 • 21:30
  "Шастирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нүдэн сондор" МУСК
 • 23:50
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  "Цаг хугацаа" ОАК 2-р анги
 • 01:50
  Эфир хаана

12-07

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Бизнес толь
 • 08:20
  "Цаг хугацаа" ОАК 2-р анги
 • 09:30
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Алис: Гайхамшигт орны хүү" УСК
 • 12:00
  Бизнес толь
 • 12:20
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Ланд 300 супер тохирол" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Эрэл" сурвалжилга
 • 15:20
  "Шастирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Цаг хугацаа" ОАК 3-р анги
 • 19:05
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хувь хүний бодит түүхүүд" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Алтан амралтын өдөр" УСК
 • 00:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:05
  "Цаг хугацаа" ОАК 3-р анги
 • 02:15
  Эфир хаана

12-08

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Бизнес толь
 • 08:20
  "Цаг хугацаа" ОАК 3-р анги
 • 09:30
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 10:15
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 11:15
  Бизнес толь
 • 11:35
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Ланд 300 супер тохирол" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 14:55
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Конго" баримтат кино 2-р анги
 • 16:20
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "Хүнсний хангамж аюулгүй байдал" нэвтрүүлэг Говьсүмбэр
 • 17:00
  "Аялалын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Цаг хугацаа" ОАК 4-р анги
 • 19:05
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Хүнсний хангамж аюулгүй байдал" нэвтрүүлэг Ховд
 • 22:00
  "Аймаар яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Пластик" УСК
 • 01:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:00
  "Цаг хугацаа" ОАК 4-р анги
 • 03:10
  Эфир хаана

12-09

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Бизнес толь
 • 08:20
  "Цаг хугацаа" ОАК 4-р анги
 • 09:30
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнес толь
 • 11:20
  Дүүлэн нисэгсэд: Уралдааны тагтаа
 • 12:50
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Ланд 300 супер тохирол" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Цаг хугацаа" ОАК 5-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 22:00
  "Танихгүй танилууд" УСК
 • 00:15
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:15
  "Цаг хугацаа" ОАК 5-р анги
 • 02:25
  Эфир хаана

12-10

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:35
  Бизнес толь
 • 07:55
  "Цаг хугацаа" ОАК 1-2-р анги
 • 10:05
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 10:50
  Бизнес толь
 • 11:10
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 12:10
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Ланд 300 супер тохирол" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Улаачдын сорил 4" нэвтрүүлэг Улаач Д.Билгүүдэй
 • 16:00
  "Анухай фитнесс шоу" нэвтрүүлэг S2E7
 • 17:00
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Нарны сүүдэр" МУСК
 • 19:05
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 20:30
  "Анухай фитнесс шоу" нэвтрүүлэг S2E8
 • 21:30
  "Хувь хүний бодит түүхүүд" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Зэвүүн" ток шоу
 • 23:30
  "Жосси" УСК
 • 01:10
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 02:10
  Эфир хаана

12-11

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 07:35
  "Цаг хугацаа" ОАК 3-5-р анги
 • 10:35
  "Улаачдын сорил 4" нэвтрүүлэг Улаач Д.Билгүүдэй
 • 11:05
  "Конго" баримтат кино 1-р анги
 • 12:05
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Моралаш" хүүхдийн сетком
 • 13:00
  "Ланд 300 супер тохирол" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Анухай фитнесс шоу" нэвтрүүлэг S2E8
 • 17:00
  "Аялалын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Спарк: Сансрын түүх" УСК
 • 20:40
  "Хүнсний хангамж аюулгүй байдал" нэвтрүүлэг Дархан-Уул
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хулгайчид" УСК
 • 00:35
  "Аймаар яриа" нэвтрүүлэг
 • 01:35
  Эфир хаана

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0720:30

C1

"Алганы хээ" ток шоу Жүжигчин, Найруулагч Б.Амарсайхан