12-06

 • 06:48
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу?
 • 10:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 10:25
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 10:30
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  Бизнес мэдээ
 • 11:00
  Топ машинтай хөтөлбөр
 • 12:30
  "Аварга дайчдын хэрэм" Хүүхэлдэйн кино /35,36/
 • 13:00
  Ланд 300 супер тохирол
 • 14:30
  "Эцгийн эрэг" олон ангит кино /14/
 • 15:20
  Судлагдахуун
 • 16:00
  Эсгий туургатан
 • 16:35
  Мамма миа хүслийн шинэ жил
 • 18:10
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 18:15
  "Нарны садан" УСК IPTV-д
 • 18:45
  "Аварга дайчдын хэрэм" Хүүхэлдэйн кино /35,36/
 • 19:10
  Бизнес мэдээ
 • 19:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 19:30
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:35
  "Эцгийн эрэг" олон ангит кино /15/
 • 21:40
  Тасархай амт
 • 22:20
  Аяллын тойрог: Будапешт хотоор
 • 23:10
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  UBS завсарлага

12-07

 • 06:48
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу?
 • 10:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 10:25
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 10:30
  Зулын 25 их дүйчин өдрийн Зул өргөх буян номын айлтгал
 • 10:55
  Бизнес мэдээ
 • 11:00
  Топ машинтай хөтөлбөр
 • 12:30
  "Аварга дайчдын хэрэм" Хүүхэлдэйн кино /37,38/
 • 13:00
  Ланд 300 супер тохирол
 • 14:30
  "Эцгийн эрэг" олон ангит кино /15/
 • 15:25
  UBS music - Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 16:25
  Өвлийн инээмсэглэл - 2011
 • 18:00
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 18:05
  "Аварга дайчдын хэрэм" Хүүхэлдэйн кино /37,38/
 • 18:35
  Эсгий туургатан
 • 19:10
  Бизнес мэдээ
 • 19:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 19:30
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:35
  "Эцгийн эрэг" олон ангит кино төгсгөлийн 16-р анги
 • 21:40
  Нүүр тулсан ярилцлага
 • 22:25
  Супер спорт
 • 23:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  UBS завсарлага

12-08

 • 06:48
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу?
 • 10:10
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 10:20
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 10:25
  Зулын 25 их дүйчин өдрийн Зул өргөх буян номын айлтгал
 • 10:50
  Бизнес мэдээ
 • 11:00
  Топ машинтай хөтөлбөр
 • 12:30
  "Аварга дайчдын хэрэм" Хүүхэлдэйн кино /39,40/
 • 13:00
  Ланд 300 супер тохирол
 • 14:30
  "Эцгийн эрэг" олон ангит кино төгсгөлийн 16-р анги
 • 15:25
  Эсгий туургатан
 • 16:00
  VIP CAR WASH үзүүлж байна
 • 16:10
  "Улаанбаатарын үдэш-2003"
 • 18:30
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 18:40
  "Аварга дайчдын хэрэм" Хүүхэлдэйн кино /39,40/
 • 19:05
  Бизнес мэдээ
 • 19:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 19:30
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Газар шим" үзүүлж байна
 • 20:40
  "Долоон нарийн бичиг" олон ангит кино /1/
 • 21:55
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 22:15
  СИТИ НАЙТ - Үдшийн хөтөлбөр
 • 23:25
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:25
  UBS завсарлага

12-09

 • 06:48
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу?
 • 10:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 10:25
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 10:30
  "Нарны садан" УСК IPTV-д
 • 10:55
  Бизнес мэдээ
 • 11:00
  Топ машинтай хөтөлбөр
 • 12:30
  "Супер далавчнууд" Хүүхэлдэйн кино /1-1,2/
 • 13:00
  Ланд 300 супер тохирол
 • 14:30
  "Долоон нарийн бичиг" олон ангит кино /1/
 • 15:35
  Зулын 25 их дүйчин өдрийн Зул өргөх буян номын айлтгал
 • 15:55
  Улаанбаатарын үдэш-2015
 • 17:45
  "Супер далавчнууд" Хүүхэлдэйн кино /1-1,2/
 • 18:10
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 18:15
  Аяллын тойрог: Будапешт хотоор
 • 19:10
  Бизнес мэдээ
 • 19:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 19:30
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:35
  "Долоон нарийн бичиг" олон ангит кино /2/
 • 21:35
  UBS music - Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 22:45
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 23:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  UBS завсарлага

12-10

 • 06:48
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу?
 • 10:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 10:25
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 10:30
  "Нарны садан" УСК IPTV-д
 • 10:55
  Бизнес мэдээ
 • 11:00
  Топ машинтай хөтөлбөр
 • 12:30
  "Супер далавчнууд" Хүүхэлдэйн кино /1-3,4/
 • 13:00
  Ланд 300 супер тохирол
 • 14:30
  Судлагдахуун
 • 15:20
  "Долоон нарийн бичиг" олон ангит кино /2/
 • 16:05
  UBS music - Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 17:05
  Зулын 25 их дүйчин өдрийн Зул өргөх буян номын айлтгал
 • 17:30
  Энтертайнмент зоне
 • 17:55
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 18:05
  Тасархай амт
 • 18:35
  Бизнес мэдээ
 • 18:40
  Супер спорт
 • 19:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 19:30
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Газар шим" үзүүлж байна
 • 20:40
  "Орших уу эс орших уу" Үндэсний шоу
 • 22:50
  Өндөр өвөөгийн гэрт Хүслийн зул сар
 • 23:35
  СИТИ НАЙТ - Үдшийн хөтөлбөр
 • 00:45
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:45
  UBS завсарлага

12-11

 • 06:48
  UBS эхлэл
 • 07:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу?
 • 10:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 10:25
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 10:30
  Тасархай амт
 • 11:00
  Топ машинтай хөтөлбөр
 • 12:30
  Бизнес мэдээ
 • 12:35
  "Супер далавчнууд" Хүүхэлдэйн кино /1-5,6/
 • 13:00
  Ланд 300 супер тохирол
 • 14:30
  Зулын 25 их дүйчин өдрийн Зул өргөх буян номын айлтгал
 • 14:50
  Супер спорт
 • 15:20
  Энтертайнмент зоне
 • 15:45
  Өндөр өвөөгийн гэрт Хүслийн зул сар
 • 16:25
  VIP CAR WASH үзүүлж байна
 • 16:35
  "Нарны садан" УСК IPTV-д
 • 17:00
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 17:10
  Гоё айлууд
 • 17:55
  Бизнес мэдээ
 • 18:05
  Сайн уу Сайнаа
 • 19:15
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 19:30
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Орших уу эс орших уу" Үндэсний шоу
 • 22:35
  Өндөр өвөөгийн гэрт Хүслийн зул сар
 • 23:25
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:25
  UBS завсарлага

Олон Саналтай

XII/0722:00

Central TV

Хөлбөмбөгийн "ДАШТ-Катар" 2022 /давталт/

XII/0719:30

MovieBox

"Хүүхэмсэг баячууд" ОАК (I.1-р анги)

XII/0713:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /давталт/